Wings and Balls

.

Cocktail d’il·lusió

És una original combinació de les dues majors aficions de Sébastien *Dethise. La màgia i els malabars, barrejats i units d’una manera subtil, sense separar una disciplina de l’altra. Les boles apareixen, reboten i es transformen en un ritme frenètic.

Un nombre innovador, visual i amb un final sorprenent que deixa amb la boca oberta.


Durada: 5 min.

Descarrega el dossier del meu espectacle.